2019 Yol Haritası

İçeriğe git

2019 Yol Haritası

Neta Denetim
Yayınlanan tarafından Neta Denetim içinde Strateji-Yönetim · 12 Mart 2019
Tags: controlmanagementriskstrateji
2018, özellikle ikinci yarısı, herkese bir şok yaşattı ve sene  bitinceye kadar da şok dalgaları bitmek bilmedi.
Önümüze baktığımızda 2019’un daha da kolay olmayacağını düşünüyoruz.

Peki ne gibi zorluklar öne çıkıyor derseniz bizim gördüğümüz başlıca problemler;
Belirsizlik
Güven eksikliği
İşletme dışı faktörlerde niceliksel ve niteliksel artış

1) Belirsizlik; yakın gelecek hakkında yeterli öngörü sahibi olmamak.
On yıl önce daha farklı bir içerik konuşabilirdik ama günümüzde belirsizlik konu başlıkları daha fazla sayıda. Hem ülkemizde hem de dünyada.

Yeni belirsizlik konularına birkaç örnek vermek gerekirse; ekonomik göstergeler ve piyasalar, politik dalgalanmalar, iklim hareketleri.

Tüm belirsizlikler işlerimizi, üretim sürecimizi, yaşayışımızı ve ilişkilerimizi etkiliyor, karar verme süreçlerini gerginleştiriyor, zorlaştırıyor.

2) Güven eksikliği; küresel ve lokal ilişkilerde zamanımızın yükselen problemi.
Küresel güçlerin dalgalı ve eskiye nazaran öngörülemez tavırları, küresel ve ülke olarak içinde bulunduğumuz negatif ekonomik durum ile bizim jeopolitik pozisyonumuz öne çıkan başlıklar olarak sayılabilir.

Güven eksikliği netice olarak yeni ilişkiler kurmamızı, geleceğe yatırım yapmamızı ve hatta günlük operasyonel kararları ertelememize sebep olabiliyor.

3) Şirketler hedeflerini belirlerken, projeksiyon yaparken, ileriye dönük karar alırken iç ve dış parametreleri hesaba katarlar.

Yıllık maaş artışları, üretim kısıtları, sermaye ve nakit hareketleri gibi içsel parametreler ile kur, yasal değişiklik beklentileri ve piyasa şartları klasik planlamanın en başlıca başlıkları olarak sayılabilir.

Kanımızca dışsal faktörlerin sayıca arttığı, ağırlık ve etki seviyesinin yükseldiği bir dönem yaşamaktayız.
Yaygınlaşan global ticaret savaşları ve bunun küresel ve lokal negatif etkileri, iklim değişiklikleri ve negatif sonuçları, ülkelere ve kişilere uygulanan yaptırımlarda artış ile yoğun  demografik hareketler dengeleri hızlı ve kökten değiştirebilmekte. Risk faktörleri yelpazesi genişleme sürecine girdi diyebiliriz.

Bütün bu saydığımız unsurlar şirketleri zorlamakta. Basiretli yönetim organizasyonu, yeterli kontrol ve risk yönetim mekanizmaları kurmamış bir çok şirket sağlıklı yaşam sürelerini bitirmekte.

Zayıflayan şirketler ise ne yazık ki piyasada domino etkisi yapmakta, negatif ortam ve işleyiş kendi kendini beslemektedir.

Uzun lafın kısası; tüm parametreler pozitif ve ilişkiler iyi giderken yöneticiler nispeten daha rahat kararlar verebilir.
Ancak puslu ve dalgalı zamanlar işletmeler için gerçek sınav zamanıdır.

Bu zamanlara hazırlıklı gelmeyenler daha fazla yalpalamakta, etrafına, iş yaptığı işletmelere, çalışanlarına korkulu zamanlar yaşatmakta.

Sonuç; Operasyonunuzda risk yönetimi konusuna önem vermek, sadece günü kurtarmak için değil, uzun vadeli öngörü sağlayacak modellemeler ve kontrol mekanizmaları kurmak içindir.İçeriğe dön