Paylaşımlarımız - Neta Denetim

İçeriğe git

İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim Hakkında Doğru Bilinen 5 Yanlış

Neta Denetim
Published by Neta Denetim içinde Online İç Denetim · 5 Ocak 2021
Tags: KOBİonlineicdenetimiçkontrol
İşletmelerde İç Kontrol ve İç Denetim Hakkında Doğru Bilinen 5 Yanlış
Türkiye’de yerleşik işletmelerin genelde “İç Kontrol” ve “İç Denetim” için fazla mesai harcamadıklarını, sorunu genelde “aileden güvenilir biri” ile çözdüklerini (ne yazık ki) biliyoruz.
Diğer taraftan günümüzde aile işletmelerinin / KOBİ’lerin ortalama ömürleri yaklaşık 20-25 yıl olduğu da başka bir gerçek. (Kaynak)

Bu veriler ışığında işletmelerin kurumsallaşmak, operasyonlarında devamlılık sağlamak için iç kontrol ve iç denetime daha fazla önem vermesi gerekmez mi?
En az diğer günlük operasyonlarına verdikleri önem kadar!

Burada iç kontrol ve iç denetim hakkında bizlerin sahada tecrübe ettiği “doğru bilinen 5 yanlışı” konuşmak istiyoruz.
Mutlaka sizlerin de tecrübe ettiği başlıklar vardır, lütfen sizler de paylaşın.

1. İç Kontrol Sistemi Kurmak / Denetim Yaptırmak Pahalı Bir Yatırımdır: Yanlış!
Öncelikle işletmeye katabileceği katma değer toplamı ile kıyaslandığı zaman aslında ucuz bir yatırım olduğu görülür.
Katma değerler neler olabilir; işletmeyi doğru zamanda, doğru kararlar ile yönetebilmek, operasyonlarda etkinlik, verimlilik ve tasarruf sağlamak, suistimalleri önlemek, yasalar ile uyum sonucu olası cezalardan kaçınmak.

Artık Online İç Denetim (https://onlineicdenetim.com) ile şirketler iç denetime çok daha az bütçe ayırarak ulaşabilecek, ilk adımı online, hızlı ve kendi kendine atabilecekler.
Tek yapmanız gereken sizin için hazırladığımız 400’den fazla iç denetim sorgusunu operasyonlarınıza uygulamak, denetim soru setlerini ekibiniz ile cevaplamak.

2. İç Kontrol ve İç Denetim Aynı Şeydir: Yanlış!
İç kontrol, şirketin hedeflerine ulaşmasının önündeki engelleri kaldırmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere tasarlanmış olan sistemler bütünüdür.
İç kontrol; etkin kontrol aktiviteleri, sınırları çizilmiş görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve yetkilerin düzenlenmesi gibi faaliyetler ile hayata geçirilir.

İç denetim ise; belli periyotlarda planlanmış veya sürpriz denetlemeler ile, iç kontrol sisteminin ne kadar etkin çalıştığının ölçümlenmesidir.
Başka bir deyişle, iç kontrol sisteminin riskleri hangi seviyede engellemeye muktedir olduğunu inceler, ölçümler.

3. Kontrol İşini Aile Üyeleri Daha İyi Yapar: Yanlış!
Kişiye bağımlı kontroller kişinin günlük ruh haline göre değişebilir!
Bunun sonucu benzer problemler için farklı zamanlarda farklı çözümler veya çözümsüzlükler üretilebilir.
Görev değişimlerinde yeni “aile üyesi” tüm işleyişi tersine çevirmek, farklı işleyişler uygulamak dahi isteyebilir!

Ancak iç kontrol kültürünün mevcut olduğu, sistemsel işleyişin sağlandığı işletmelerde devamlılık sağlanabilir, sürprizler yaşanmaz.

4. Ailenin Yaptığı İş Denetlenmez (Aile işine dışardan karışılmaz): Yanlış!
Aksine, dışarıdan, deneyimli bir göz ile işleyişin denetlenmesi çok daha yararlıdır. Bağımsız, deneyimli kişilerce yapılan denetimler işletme körlüğünü sonlandırabilir, riskleri bertaraf edebilir, işletmeye “tasarruf”, “etkinlik” ve “alternatif iş yapış şekilleri” imkanları sunabilir.

İç denetim kişilerin değil, kurgulanmış iç kontrol sistem etkinliğinin ölçüldüğü, işletmenin sağlığını ve devamlılığını korumayı amaçlayan faaliyetlerdir.

5. İşletmemizde Operasyonlar Küçük.
Kontrol ve Denetime İhtiyacımız Yok: Yanlış!
İç kontrol sistemi ve iç denetim hayatına yeni başlayan operasyonlarda yerleşir, büyüyen operasyonlarda gelişir ve kurum kültürü olarak kök salar.

Küçük veya büyük işletmelere, yeni veya olgunlaşma dönemindeki tüm operasyonlara iç kontrol ve iç denetim önemli katkılar sağlar.
İçeriğe dön