İç Kontrol Neden Gereklidir?

İçeriğe git

İç Kontrol Neden Gereklidir?

Neta Denetim
Yayınlanan tarafından Neta Denetim içinde İç Kontrol · 21 Nisan 2018
Tags: çKontrolInternalControlsCOSOSüreçYönetimiSuistimal
Sonuç her durumda pozitif olmasa da, işletmeler operasyonal hayatlarında karlılık ve uzun süreli hayatta kalmayı hedefler.

Araştırma raporları "suistimal"in hala işletmelerin operasyonları üstünde büyük bir tehdit olduğunu net bir şekilde öne koymaktadır. (Detaylı bilgi için ACFE raporlarına bakabilirsiniz / İngilizce)

Günümüzde şirketlere içeriden veya dışardan yöneltilen suistimal saldırıları sonucu iflas eden birçok şirket, haklarında dava açılmış CEO, CFO ve Yönetim Kurulu üye örnekleri vardır.
Şirketler sadece kendi varoluşlarını sürdürmek için değil, aynı zamanda çalışanları ve hissedarları için de kendilerini korumalı, bu tehdide karşı savaşmalıdır.

İşletmeler uzun süreli hayatta kalmayı başarabilmek için aşağıdaki konularda güvenli bir ortam ve işleyiş sağlamalıdır.
  • Operasyonal etkinlik ve verimlilik.
  • Finansal raporlamada güvenirlilik.
  • İlgili yasa ve mevzuat ile uyumluluk.

  
Bağımsız sivil organizasyonların ve kanun koyucuların ortak görüşü, hedeflenen güvencenin etkin işleyen İç Kontrol Sistemi / Ortamı ile yaratılabileceği yönündedir.

Uyumlu Olmak Şirketlere Ne Kazandırır?
Geçmişe nazaran günümüzde dünya artık çok daha küçük!

Tüm oyuncular bir şekilde hem içinde bulundukları hem de bulunduğu ülke dışındaki diğer ülke regülasyonları ile etkileşim içinde yaşıyor.

Günümüz dünyasında Kara Para Aklama Karşıtı Yasalar, Rüşvet Karşıtı Yasalar ve birçok Sivil Organizasyon Kuralları ile çevremiz sarılmış durumdadır.

Bütün oyuncular bu küresel uygulamalar ile uyumlu olmak durumunda. Aksi takdirde ciddi yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaları söz konusu olmaktadır.

İster yabancı bir ortağınız olsun veya olmasın, ister yurt dışı ile direkt iş yapıyor olun veya olmayın bu gerçek sizin işletmeniz için de geçerlidir!

Nasıl Bir Yol Haritası Çıkartılmalı?
Öncelikli olarak aksiyon alma ve organizasyonunu yönlendirme sorumluluğu, çoğu durumda olduğu gibi, Yönetim Kurulu / Genel Müdür üzerindedir.

Burada önerilen adımları kısaca özetlemek gerekirse;
  • Çalışanların sorumlulukları belirlenmelidir,
  • İş süreçlerinin zayıf noktalarını belirlemek ve iyileştirmek için organizasyona etkin donanım ve yetkinlikler sağlanmalıdır,
  • İç Kontrol standartları ve periyodik kontrol mekanizmaları organizasyona yerleştirilmelidir
  • Denetim / Disiplin Komitesi oluşturulmalı, denetim rapor sonuçlarının, aksiyon planlarının hayata geçirilmesi takip edilmelidir.İçeriğe dön